Dự án mới

  • How to get the trust of customers in the first cooperation

    Làm sao để lấy được lòng tin của khách hàng trong lần hợp tác đầu tiên

    Đối với việc mua máy công nghiệp của khách hàng nước ngoài, yếu tố nào là điểm quan trọng nhất của giao dịch? Bây giờ chúng tôi muốn thảo luận vấn đề này từ một trong những trường hợp mà chúng tôi đã trải qua gần đây. Bối cảnh: Cali là của một trong những nhà sản xuất ở Los Angeles, Hoa Kỳ, công ty cần ...
    Đọc thêm